Kriteret qe duhet te plotesojne kandidatet:

  • Të kenë leje drejtimi për motor
  • Të kenë eksperiencë pune në shpërndarje me motor
  • Të kenë mbaruar arsimin e mesëm
  • Të jenë të komunikueshëm
  • Të njohin qytetin e Tiranës dhe periferitë

Ju mund të na kontaktoni nëpërmjet formës së mëposhtme: