Kriteret qe duhet te plotesojne kandidatet:

  • Të njohë mirë qytetin e Tiranës.
  • Vlerësohen eksperienca, komunikimi, gatishmeria dhe përgjegjshmëria në realizimin e punës.

Ju mund të na kontaktoni nëpërmjet formës së mëposhtme: