Albanian Courier është shërbimi korrier ekspres rajonal (Shqipëri; Kosovë) i United Transport.
Shërbimi Albanian Courier mbështetet nga rreth 150 pika të rrjetit të mirënjohur UnionNet, të shpërndara në të gjithë Shqipërinë.

Një klik + Albanian Courierçdo dyqan në çdo shtëpiKorier + faqe e-commerceShërbimi

Track & Trace

Llogarit Kostot

United Transport është një shoqëri me kapital tërësisht shqiptar që ushtron aktivitetin e saj në fushën e Transportit dhe të Magazinimit (Transportation and Storage) dhe më specifikisht në sektorin CEP (Courier-Express-Parcel), brenda dhe jashtë vendit si dhe shërbime cargo dhe doganore.

KORRIERI EKSPRES RAJONAL

Të përpiktë dhe të sigurt!
Shërbimi Korrier Ekspres AC është një shërbim i plotë, dinamik dhe i larmishëm në një mënyrë të tillë që plotëson kërkesat e tregut.

AC MARKET HUB PËR TREGTINË NË DISTANCË

JO MË LARGËSI MIDIS BLERËSIT DHE SHITËSIT!

Për herë të parë për Tregtinë Online në Shqipëri, PAKETA AC MARKET HUB, ofron shërbim korrier të plotë dhe të kombinuar me shërbime të teknologjisë dixhitale.

KORRIERI EKSPRES NDËRKOMBËTAR

United Transport është një përfaqësues i autorizuar shërbimi për UPS në Shqipëri.
Në bashkëpunim me ACS Greqi mundëson shërbimin korrier (low cost) ndërkombëtar me Greqinë.

AC E-Commerce dhe shërbimet e kundrejtpagesës

AC ka ndërtuar një strukturë dhe procedurë efikase të përshtatur për e-commerce.
AC E-Commerce u mundëson shitësve online integrime dhe komunikime të sistemeve informatike.

Shërbime Cargo dhe Logjistike të kombinuara Ndërkombëtare

United Transport ofron mundësi të shumta me çmime të arsyeshme të transportit me frekuencë të lartë kudo në botë.

Shërbimet
Doganore

United Transport ofron shërbime të magazinimit doganor dhe agjencisë doganore duke u mundësuar lehtësi më shumë klientëve për shërbimet ndërkombëtare.

Shërbimet Postare të Veçanta

Postë për legalizim dokumentesh në zyrën konsullore të Ministrisë së Punëve të Jashtme.

SHËRBIMET
ONLINE

Shërbimi Postar Ekspres për Blerje-Shitje nga Interneti, u mundëson subjekteve apo individëve shqiptarë që shesin apo blejnë nga interneti, marrje, transport dhe dorëzim të sigurt, të shpejtë dhe me kosto të leverdisshme ekonomike.

INTEGROHU ME PLATFORMËN AC

POROSIT TËRHEQJEN

KOHA E DORËZIMIT

AC e mbështetet suksesin e saj shumëvjeçar në:

  • Standartet, Shpejtësinë, Korrektësinë
  • Stafi i specializuar dhe skuadra jonë e madhe
  • Rrjeti e plotë edhe efikas, të shtrirë gjeografikisht në të gjithë vendin, fuqizuar nga rrjeti UnionNet
  • Sistemi dhe teknologjia më bashkohore.
  • Logjistika e Plotë si në mjetet e transportit si në numër ashtu edhe në llojshmëri, platformën e saj softwar-ike, komunikimin e pandërprerë me të gjitha mjetet e kanalet).
  • Realizimin e plotë, të shpejtë, të garantuar dhe dokumentuar të çdo shërbimi që nga marrja e porosisë e deri tek dorëzimi. (Për çdo dorëzim sigurohet: Prova e Marrjes në Dorëzim me të gjithë elementet dokumentues të dorëzimit dhe Sistem arshivimi i automatizuar)

Stafi dhe Mjetet e Transportit

AC ka në pronësi një flotë mbi 20 automjete në gatishmëri të identifikueshme me markën e AC si dhe të pajisura me kamera sigurie, sistem GPS.

Shtrirja Gjeografike e AC në Shqipëri

Ambientet qendrore (Zyra, Magazinë, Parku, etj) të AC ndodhen në Tiranë. AC ofron shërbimin e saj në Tiranë dhe të gjitha Qytetet e tjera në jo më pak se 100 pika.

Standartet e Logjistikes së AC

Rrjeti AC me jo më pak se 100 pika, Programi database AC të instaluar në të gjitha Pikat AC, Formular AC me bar code të paraprintuar…

Rrjeti

Rrjeti më i madh ndërmjet kompanive të shërbimit korrier në Shqipëri. Me mbi 100 zyra ku Albanian Courier mund t’ju ofrojë shërbimet e saja në të gjitha qytetet dhe qendrat e mëdha rurale në të gjithë teritorin e Shqipërisë.

Komunikimi me Klientin

Komunikim i pandërprerë dhe Shërbim i shpejtë: i drejtëpërdrejtë në 100 pika të rrjetit Union Net (ku është ekspozuar Logo e AC) në të gjithë Shqipërinë si dhe në selinë qendrore të saj:
e Hene – e Premte, 08:00 deri 19:00,
të shtunën 08:00 – 14:00.

Informacion për shërbimin

Pakot merren në dorëzim në ambientet tuaja nga korrieri dy herë në ditë, përcaktuar në marrëveshje.
Klienti plotëson Formularin Shoqërues AC të pakos si dhe Manifestin Shoqërues, e cila përmban të gjitha elementët e nevojshëm…