Shërbim Postar Ekspres Ndërkombëtar
në 220 vende të botës për 24-48 orë.

Eksporte brenda Evropës për 24 orë
dhe në vende të tjera brenda 48 orëve.

Importe brenda Evropës për 48 orë
dhe në vende të tjera brenda 72 orëve.

Shërbim Postar Ekonomik (low cost)
me Greqinë brenda 48 orëve.