Staf i specializuar dhe i gatshëm për shërbim mbi 50 persona në Tiranë dhe 100 persona në rrethe.

Shtrirja Gjeografike e AC në Shqipëri

 • Ambientet qendrore (Zyra, Magazinë, Parku, etj) të AC ndodhen në Tiranë.
 • AC ofron shërbimin e saj në Tiranë dhe të gjitha Qytetet e tjera në jo më pak se 100 pika, duke arritur mbulim të plotë territorial të Shqipërisë, pranë dërguesit apo marrësit. Pikat AC janë të vendosura në agjencitë e rrjetit Union Net (në këto pika është e ekspozuar logo dhe posteri i AC).

Standartet e Logjistikes së AC

 • Rrjeti AC me jo më pak se 100 pika
 • Programi database AC të instaluar në të gjitha Pikat AC
 • Formular AC me bar code të paraprintuar
 • Zarfa dhe Qese plastike AC
 • Mjetet e tranportit AC të pajisuar me GPS
 • Zyra dhe mjetet e e transportit të pajisura me kamera sigurie
 • Kuti plastike me rripa sigurimi për të siguruar integritetin gjatë transportit
 • Staf i trajnuar dhe në gatishmëri
 • Kujdesi ndaj klientit
 • Arshivimi i të dhënave për 2 vjet