Edhe ky shërbim është një zgjidhje ekonomike dhe efikase për të gjithë subjektet apo Individët për transportin apo dhe shpërndarjen e mallrave, pajisjeve, orendive etj në të gjitha destinacionet brenda Shqipërisë.

Me një procedurë të shpejtë edhe të sigurt, Dokumentat dhe Pakot, merren në dorëzim dhe shpërndahen në çdo adresë brenda ose jashtë qytetit nga korrierët AC.

Brenda qytetit: Kohëzgjatja e procesit: brenda ditës së punës

Ndërmjet qyteteve: Kohëzgjatja e procesit: 12-24 orë

  • Shërbimi Postar Ekspress “AC Door-to-Door”, mundëson marrjen, dërgimin dhe dorëzimin e letrave edhe dokumentave nga vendodhja e dëguesit në vendodhjen e marrësit.
  • Shërbimi Postar Ekspress “AC Door-to-Point”, mundëson marrjen, dërgimin dhe dorëzimin e letrave edhe dokumentave nga vendodhja e dëguesit në në pikën më të afërt të Unionnet të marrësit.
  • Shërbimi Postar Ekspress “AC Point-to-Point”, mundëson pranimin në një nga pikat Unionnet më të afërta të dërguesit (ku ofrohet Shërbimi AC ekspres) në pikën më të afërt të Unionnet të marrësit.
  • Shërbimi Postar Ekspress “AC Point-to-Door”, mundëson pranimin në një nga pikat Unionnet më të afërta të dërguesit (ku ofrohet Shërbimi AC ekspres) në vendodhjen e marrësit.