Paketime

Llojshmëri formatesh të ambalazhimit, shërbim paketimi për mallra, orendi zyrash, pajisje shtëpiake, antike, piktura, skulptura, pajisje të ndryshme personale etj.

Shërbime Destinacioni

Ç’paketim, dorëzim në adresen tuaj, transport domestic, përgatitje dokumentacion importi, pagesë magazinazhi, shërbime doganore, konfirmim dorëzimi, etj.

Shërbime të Transportit Domestic

Kamiona dhe furgona në dispozicion për transporte domestic. Zhvendosje të orendive të zyrave, zhvendosje të orendive të apartamenteve të banimit, transporte të dedikuara, etj.